…NEVĚDOMÉ
VÍTÁ
ZASVĚCENÝ
SLOVY
BEZ ZVUKU…
…SKRYTÝMI
SLOVY
NESLYŠENÝCH
SOUZVUKŮ…


…CTÍT
NEVĚDOMÍ
VE SVÉ MYSLI
A
VĚČNOST
V PUSTINĚ
ŽÍT
ŽIVOT
POUHÝM BYTÍM
V BĚDNEJŠÍCH
VIDOUC
BOHYNĚ…
…termín nevědomí je znám již od počátku běhu světa.
Nevědomí v jakékoli podobě nás svou bezbřehou přítomností
obšťastňuje každý den, každý oka-mžik našich dní.
Cílem projektu je aktivně na něj upozorňovat a v mezích míry
jej změnit či nasměrovat ve vědomé bytí a oslavu života
v jeho různorodosti, pestrosti, křehkosti a síle. Pravdou je,
že každému co jeho jest, jako i Oni kamenem, Vy chlebem,
či oko za oko, zub za zub. Vše je však otázkou úhlu pohledu
a priorit, nadhledu a velikosti ducha i ega.
Z úhlu pohledu "projektu nevědomí" je podstatným problémem
tohoto světa: Velké Ego v Malém Duchu
nebo chcete-li "Velké Ego Malého Ducha".
Res. toto v 80ti % množného čísla ženského i mužského rodu.
Podstatou projektu samotného je neustále připomínat následné:
V jednoduchosti JE síla a činy MAJÍ smysl a myšlenka SE zhmotňuje.
Zákon zachování hmoty a energie tohoto prostoru. Činy malé i větší,
cílené správným směrem nejen k dobru všech lidí dobré vůle,
ale všech živých bytostí. Projekt apeluje především na Vaše srdce
a na Vašeho ducha. "Zameťte před vlastním prahem,
obrňte své duše pravdou a pak pomáhejte všude tam,
kam Vaše síla sahá. Jakýmkoli způsobem v míře,
kterou uznáte za vhodnou, pod hlavičkou své vlastní modlitby a víry,
tedy svého individuálního ismu. Tak jedině je možné dojít
k pravé podstatě své spokojenosti." V 21. století se „Projekt Nevědomí“
stává jednou z možností "jak" se individuálně aktivně zapojit do ochrany
nejen "sebe sama" tedy, lidské rasy, ale především ochrany
v globálním měřítku. Tedy k ochraně planety Země…
Powered by Kaczeka Osh. Design by ArkAngelMichael.Copy Core 2011-2017.